Sigorta Teşvik Sistemi

 

 

02.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Torba Yasa Tasarısı ile 6111 ve 687 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun Geçici 17. maddesi kapsamında önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladığı halde SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük olarak yararlanma imkanı getirilecektir.

Erkan Akkaş SGK patent , marka , yatırım teşvik, teşvikler, sigorta güvenlik kurumu, emeklilik, sigorta personel, personel teşvik sistemi

Bu kapsamda Torba Yasanın 64. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte takip eden ayın başından itibaren 1 ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurarak geriye dönük teşvik, destek ve indirimlerden tüm işletmeler yararlanacaktır. İşverene hak ettiği halde yararlanamadığı teşvikler, 2019 Ocak ayında başlayacak şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir.

Akkaş şirketler grubu, kurmuş olduğu AKKAŞ STS (Sigorta Teşvik Sistemi) ile SGK prim ve geriye dönük teşvik, destek ve indirimleri ve Cari döneme ait SGK teşvik konularında hizmet vermektedir.

 

Öncelikli olarak firmanızın geriye dönük ne kadar ücret hak ettiğini bedelsiz olarak hesaplayarak tarafınıza bilgi vermek için bize ulaşabilirsiniz.

+90 553 350 72 39

+90 541 520 55 40

 

Tüm SGK Teşvikleri Özet Sunumu:

 

İlgili Kanun Tasarısı:

 

SGK Teşvik Detay Çalışması: